Звіт завідувача Теребовлянського ясла - садка «Сонечко»

про роботу закладу
за 2016 - 2017 рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі

“Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх

та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА

ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО- ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДШЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Дошкільний навчальний ( заклад «Сонечко» загального типу,

підпорядкований відділу освіти Теребовлянської міської ради,

розташований у місті Теребовля по вулиці Паращука 16 розпочав свою роботу у 1965 році.

На даний час в ДНЗ функціонує 6 вікових груп, які відвідує 156 дітей.

Назва групиП. і. п. вихователівКількість дітей
Група раннього вікуКурта С.Я. Левицька Н.В.25
Молодша група №1Сурівка Ґ.М. Остаф О.С.23
Молодша група № 2Заставна З.В. Шубіна О.С.19
Середня групаАнтонюк І.І. Пекарчук Н.Я.34
Старша група № 1.Дущак Н.І. Вівчар І.В.25
Старша група №2Трач О.А. Музичка О.25

Заклад працює за 5-денним режимом роботи, з 10,5 годинним перебуванням дітей в закладі (7.45-18.15), працюють 32 співробітники: 16 - педагогічний +16 обслуговуючий персонал.

Дошкільний навчальний закдад «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України “Про дошкільну освіту” - Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

- Кодексу “Про працю”

- та освітньої програми “Дитина”

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи додікільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені1 всі умови, а саме, обладнані спеціальні

приміщення:

Музично- спортивна зала; кабінет логопеда,та психолога;

медичний блок;

прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний ігровий майданчик.

Організовано додаткові заняття за рахунок платних послуг: гурток «Англійська мова» - керівник гуртка Кобилянська І.П.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 120 місць для дітей віком від 1.5 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у травні-серпні.

У 2016 році укомплектовано 6 вікових груп (156 дітей):

- 1 група для дітей раннього віку (25 дітей);

До школи випускається - 50 дітей.

За літній період планується прийняти - 48 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих, підприємців, службовців, є не працюючі.

З багатодітних сімей - 12 дітей, з малозабезпечених сімей -11 дітей, з сімей, в яких батьки є учасниками АТО - 3 дітей.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 32 працівників: - 16 особи обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 15 педагоги, у тому числі: вчитель-логопед, практичний психолог, 1 музичний керівник:, 12 вихователів. З них 8 мають вищу освіту, 2 - здобувають педагогічну дошкільну освіту. Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

«спеціаліст І категорії» - 3 педагоги;

«спеціаліст II категорії» - І педагогів;

«спеціаліст» — 8 педагогів;

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 н.р. була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної роботи в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (колективні, індивідуальні, групові перегляди, тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога: у поточному році пройшли курси підвищення кваліфікації 2 педагогів та проведено атестацію 3 педагогів:

Дущак Н.І. - кваліфікаційна категорія « спеціаліст І категорії».

Остаф О.С. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Вівчар І.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ у 2016-2017н.р.

Зміст і форми методичної ро'боти в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені у річному плані.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики і технології.

Педагоги закладу систематично відвідували методичні об’єднання міста різних категорій з наступним обговоренням на нарадах.

Згідно графіку ММК на протязі року були проведені на базі нашого дошкільного закладу семінари-практикуми для педагогів міста:

«Готовність дошкільних закладів до початку навчального року»

___________________ Серпень 2016р.

Національно - патріотичне виховання засобами музики.

______________________________________________ Жовтень 2016р.

Педрада - як Форма управлінської діяльності педколективу. Березень 2017р.

Основні завдання педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.:

- Продовжити роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

Активізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, поглибити роботу з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі засобами сюжетно - рольової гри.

Інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми з музично - естетичного виховання.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи про результати педагогічних обстежень, рівень засвоєння знань, умінь навичок відповідно до чинних програм, про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, рівень логопедичноїроботи; про виконання творчих планів музичного керівника; про стансоціально-психологічної допомоги; готовність старших дошкільників до навчання в школі.

Активну участь у засіданнях педагогічних рад брали педагоги:

1- Вступна педрада підготувала завідувач ДНЗ «Сонечко» Немира Л.З.

2. «Національно - патріотичне виховання дошкільників» вихователі Антонюк І.І. Заставна З.В. завідувач Немира Л.З. психолог Ганиш А.В. усі решта вихователі активно брали участь у практичній частині.

3. « Фарби дитинства» Вихователі Остаф О.С. Дущак Н.І. Вівчар І.В. та музичний керівник Шафранович М.Г.

4. Підсумкова педрада. Завідувач Немира Л.З. Вихователі груп.

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами: -« Музейна педагогіка в дошкільній освіті». Вихователі ТрачО.А.Шубіна О Б. Остаф О.С.

« Розвиток дошкільників засобами образотворчого мистецтва» Вихователі Дущак Н.І. Вівчар І.В.

«Організація роботи по естетичному вихованню » Муз керівник Шафранович М.Г.

У цьому навчальному році були проведені колективні перегляди занять вихователів що атестувалися

- Тематичний проект на тему « Нехай у серці кожної дитини живе любов до України» вихователь Остаф О.С.

- Інтегроване заняття з зображувальної діяльності « Зимове місто Теребовля». Вихователі Дущак Н.І. Вівчар І.В.( колективна робота).

Протягом навчального року активізувала роботу вихователів психолог Ганиш А.В, проводячи з вихователями та дітьми цікаві інтелектуальні брейринги , практичні заняття та даючи практичні поради щодо психологічної сторони навчально - виховної роботи з дошкільниками.

Над розвитком музично естетичних здібностей у дітей працювала музичний керівник Шафранович М.Г. У тісній співпраці із вихователями груп протягом навчального року були підготовлені та проведені цикли осінніх та зимових свят у всіх вікових групах підготовлені та проведені музичні заходи « Свято Весни» та « Свят Матері» , цікаво пройшли «Родинні свята» у старших групах дитячого садка. Випускний бал.

Кожне із цих заходів супроводжується естетичним оформленням залу та підбором декорацій. Колектив дитячого садка брав участь у міському конкурсі колядок та отримав нагороду від відділу освіти Теребовлянської міської ради.

Різнобічний розвиток дошкільнятам забезпечує розвивальне середовище закладу: групові приміщення оснащені сучасними меблями, створені осередки для розвитку і виховання дошкільників, спортивні куточки в групах та спортивний інвентар для занять фізкультурою, кабінет психолога та логопеда.

Реалізуючи основи Законодавства України «Про охорону здоров’я» та методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. № 1/9-563) в закладі існує цілісна система фізкультурно- оздоровчої роботи, яка спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя. Для профілактики різних видів захворювань з дітьми проводились: дихальні гімнастики, гімнастики профілактичного характеру, загартовуючі процедури інструктор по фізкультурі Бомок Т.Б.

За результатами роботи було проведено співбесіди з педагогами.

Усі педагоги відмітили позитивні зміни в змісті, взаєминах, способах взаємодії з дітьми. Змінилось ставлення педагогів у першу чергу до себе та своїх можливостей і пріоритетів, з’явились умови для ініціативи та творчості. В результаті цієї роботи педагоги зрозуміли, можливість закладення основ компетентності дитини, формування шкільної зрілості, сформувались мотиви до самоосвіти.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми

дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Корекцію вад у звуковимові здійснювала логопед Санопька Л.В. За результатами обстеження стану мовлення у дітей (вересень 2016р.) до логопедичного пункту було зараховано 12 вихованців.

Випуск дітей з логопедичного пункту проводився після усунення дефектів мовлення.

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017-2018 н.р.:

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

1. «Моя країна - Україна». Продовжувати формувати у дітей дошкільного віку основи національно-патріотичного виховання, як важливої складової потенціалу нації.

2. Формування у дітей цілісного сприймання світу та важливість визначення свого особистого місця серед людей.

3. Розвиток у дітей економічного мислення.

4. Продовжувати розвивати творчі здібності дітей дошкільного віку шляхом музичногр виховання.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

Батьківські збори,

• Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

• Родинні свята.

• Дні відкритих дверей.

7. Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їхмедичного супроводу.

Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Серйозну увагупедагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцненняздоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичногорозвитку дітей виявив сформованість життєво важливих видів основнихрухових дій (ходьби, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота поформуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища. Залучалися батьки до активної участі в оздоровчій роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

Медичною сестрою та адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Щорічно проводиться медичними працівниками дитячої поліклініки обстеження всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань. Тому вірогідність зараження дитини у садку зведена до мінімуму.

8. Організація раціонального харчування

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ є забезпечення зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково- кишкових захворювань, організація раціонального харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.. Старшою медичною сестрою Гринечко І.П.. разом із кухарями Серебрянською Г.В. та Швед С.Б. складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток, погоджених міською СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитсадок, мають сертифікати якості та відповідності. Ціна харчування для дітей на день складала в середньому 8, 80 грн. у ясельній групі та 12 грн. у дошкільних групах, на наступний рік харчування дітей знову значно подорожчає, тому що подорожчали продукти та овочі заготовлені за рахунок бюджету. В літній період діти були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Вихователями ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня протягом року. Ведеться бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції. Відслідковується суворе дотримання термінів реалізації швидкопсувних продуктів. На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, смакових якостей готових страв. Результати систематичного контролю якості страв з боку СЕС свідчать про хорошу роботу працівників харчоблоку. У червні 2016 року заклад пройшов комплексну перевірку СЕС. За результатами бактеріологічних проб страв, 50 змивів з поверхонь посуду, меблів, одягу працівників не виявлено жодних порушень, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Спостерігається невиконаная норм харчування через різкеподорожчання продуктів. Дотримання норм харчування у цьому році становило по основних продуктах : м'ясо - 80%, риба - 66%, масло - 97%, цукор - 100%, яйця - крупи -100%, овочі-100%, хліб та хлібобулочні вироби - 100%.

За харчування дітей у закладі батьки сплачують 40 %, а 60 % оплати - за рахунок міського бюджету.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

Діти з малозабезпечених сімей (кількість змінюється) - 11 дітей(безкоштовно)діти з багатодітних сімей -12 дітей, (50% від вартості харчування)діти учасників АТО та учасників бойових дій - 3 дітей, (безкоштовно).

На постійному особистому контролі тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті, з такими батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

9. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти .

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого на початок поточного року Теребовлянською міською радою. Фінансові асигнування в основному плануються лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

Дякуючи місцевому владі, особисто міському голові Поперечному С.І. у звітному періоді значно покращилася матеріально-технічна база.

За кошти місцевого бюджету:

• Закуплено меблі у молодшу групу № 1.

Закуплено миючі засоби, фарби, та інші будівельні матеріали.

Замінено опалення у молодшій групі № 1.

• У 2017 році виділено копггїи на складання ремонтно - кошторисної документації для проведення капітального ремонту та перекриття даху

«і ....

дошкільного закладу та для реконструкції веранди під спортивний зал.

За рахунок коштів від надання додаткових освітніх послуг:

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов'язково оформляється у відповідну документацію та відображається у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей в централізованій бухгалтерії міського відділу освіти.

За рахунок благодійної допомоги батьків:

• У молодшій групі №1 вихователі Сурівка Г.М. Остаф О.С.

- косметичний ремонт стін в груповій кімнаті а також роздягальні;

- закуплено іграшки для дітей;

- придбано лампи освітлення.

• Молодша група №2 вихователі Заставна З.В. Шубіна О.Б.: Косметичний ремонт проведено силами вихователів.

За кошти батьків закуплені рушнички для дітей.

• Середня група вихователі Антонюк І.І. Пекарчук Н.Я.

- закуплено жалюзі

- проведено косметичний ремонт групової кімнати та роздягальні.

Старша група №1 вихователі Дущак Н.І. Вівчар І.В. - зроблено ремонт приміщення групової кімнати та роздягальні.

• Старша група № 2 вихователі Трач О.А. Музичка О.В.

~ косметичний ремонт у груповій кімнаті проводився силами працівників та батьків групи.

- Закуплено на ігровий майданчик гойдалку.

• Група раннього віку вихователі Курта С.Я. Левицька Н.В.

- Закуплено гардини на вікна у групі.

- Буде проведено р'емонт приміщення для миття посуду.

Шановні колеги!!!

Я особисто та діти ДНЗ «Сонечко» щиро вдячні Вам за те, що Ви - люди не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими.

Нехай множаться Ваші гаразди вдома,

Нехай збуваються Ваші заповітні мрії

доброго Вам здоров’я, невичерпної

енергії, злагоди і достатку в рідній оселі.

Кiлькiсть переглядiв: 453

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.